Overslaan en naar de inhoud gaan
SAP BC Engineer.

SAP BC Engineer

Opleidingsniveau
1 cycl./graduaat/bachelor
Experience
Ervaring (+5 jaar)
Locatie
Brussel
Categorie
ICT

De job

De IT-afdeling van Infrabel staat voor de uitdaging van de digitalisering en voert grote SAP-projecten uit. Om de goede prestaties van alle SAP-systemen te verzekeren, werkt het SAP Architecture-team nauw samen met de teams die instaan voor het beheer van de servers, het netwerk, ... 

Om dit SAP Architecture-team te versterken, zijn we op zoek naar een Senior Engineer. Deze functie is gebaseerd op 3 grote assen: de monitoring van de systemen, de geplande taken en het beheer van incidenten. Meer in het bijzonder zijn dit je activiteiten:

 • Voor de monitoring houd je permanent toezicht op de goede prestaties van de SAP-systemen. Wanneer je een incident vaststelt op een van de systemen, neem je de nodige bijsturende maatregelen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen. Je neemt zo nodig contact met collega’s van andere teams om de meest geschikte oplossing te vinden. Ten slotte documenteer je het incident zodat men achteraf kan nagaan welke acties werden ondernomen om dit probleem op te lossen.
 • Voor het beheer van de geplande taken ben je betrokken in verschillende projecten (een upgrade installeren, kopie van de systemen maken ...):
  • Je krijgt een aanvraag binnen via je tweedelijncollega’s;
  • Je voert een analyse uit om te bepalen welke stappen moeten worden genomen om de aanvraag uit te voeren.
  • Je plant de datum waarop de gevraagde interventie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere getroffen teams.
  • Je voert indien nodig een testfase uit om te zien of het project zal slagen, met naleving van de gedragslijnen die bij Infrabel van toepassing zijn.
  • Je documenteert elke fase van je voorbereiding.
 • Voor de incidentenafhandeling ontvang je een alarmmelding van een incident via de monitoring of via een gebruiker van het systeem. Je neemt actie om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem tot stand te brengen. Indien nodig zorg je eerst voor een tijdelijke oplossing (workaround) en onderzoek je het incident nadien om een definitieve oplossing te vinden voor het probleem.
 • Je gaat steeds proactief te werk om ervoor te zorgen dat de SAP-systemen optimaal werken en de gebruikers kunnen rekenen op een transparante dienstverlening.
 • Je brengt de projectleider en je teamverantwoordelijke regelmatig op de hoogte over de vordering van je werk.
 • Gezien de aard van het werk worden bepaalde taken buiten het gebruikelijke uurrooster uitgevoerd. Je maakt tevens deel uit van de wachtdienst om ervoor te zorgen dat de systemen ‘s nachts en in de weekends steeds beschikbaar zijn.

Jobnews 669 H-HR 2019

Jouw profiel

 • Je       hebt       bij       voorkeur       een       graduaats-/bachelordiploma in IT.

Je hebt minstens 8 jaar ervaring in het beheer van SAP-systemen.

Je hebt ervaring met de installatie en het onderhoud van de volgende SAP-producten; ECC, PI, Portal, SOLMAN.

Je bent bereid om je onder te dompelen in nieuwe SAP-technologieën via opleiding en permanente bijscholing binnen het SAP Architecture-team van Infrabel.

Je hebt een goede algemene kennis van IT, beheersystemen (Unix/Linux, Windows), databases (Oracle, Sybase, MS SQL Server, Max DB) en netwerken (TCP/IP, Firewalls,...).

Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands of het Frans en je hebt een passieve kennis van de tweede landstaal (mondeling en schriftelijk).

Kennis in andere domeinen, zoals Content server, TREX, RCA, Business Objects, HANA, SAP Mobile Solutions, SAP Sercurity, Wily Introscope, Redwood CPS, is een pluspunt.

Je wil jezelf voortdurend verder vervolmaken. Voortdurend bijleren is voor jou een belangrijke motivatiebron

Je bent zowel schriftelijk als mondeling een uitstekende communicator, naargelang van je gesprekspartner pas je je boodschap aan.

Je luistert naar je klanten en verstrekt hun een optimale service.

Je deelt spontaan je kennis met je collega's.

Je volgt de technologische evoluties op de voet en je inspireert je erop om verbeteringen aan te reiken.

Ons aanbod

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • In een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit, op één lijn met de samenleving.
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent de ondernemer van je eigen loopbaan.
 • Veel flexibiliteit zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in heel België.

Welke stappen doorloop je?

De werkomgeving

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België, die onder meer bestaat uit 3.600 km sporen, 5.905 km bovenleiding en 11.769 bruggen en tunnels. Daarnaast regelen we het treinverkeer, 24u/24 en 7d/7. Ongeveer 11.000 medewerkers helpen meebouwen aan een betrouwbaar en modern spoornet dat beantwoordt aan de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en bijdraagt tot een duurzame samenleving.

 

Ons competentiecentrum SAP was het eerste centrum in België en het 14e ter wereld dat in 2010 de SAP- certificering « Advanced » kreeg. Dankzij die certificering zijn we mee met de allerlaatste technologische ontwikkelingen in SAP. In november 2016 ontvingen we bovendien van SAP het internationale certificaat van beste CCOE (Customer Center Of Expertise) op het vlak van innovatie!


Vragen over deze vacature?

Over de inhoud van de job
Marie-Pascale Dumont
mariepascale.dumont [at] infrabel.be