RAMS – Safety Engineer

Opleidingsniveau
2 cycl./universitair/master
Experience
1ste job
Minder dan 5 jaar ervaring
Senior
Locatie
Brussel
Categorie
Engineering

De job

 • Je start als RAMS-Safety Engineer en werkt mee aan verschillende projecten in de ontwikkelingsfase, specifiek voor de systemen ETCS en Interlocking. Jouw rol is om mogelijke Safety risico’s uit te sluiten. Op termijn groei je uit als Safety Manager en draag je de verantwoordelijkheid van jouw eigen project op vlak van Safety.
 • Binnen de aan jou toegewezen projecten, zie je erop toe dat iedereen de vereiste veiligheidsvoorschriften naleeft, door onder andere veiligheidsreviews en veiligheidsaudits te organiseren. Je werkt hiervoor samen met het Design Team, het Test Team, projectleiders en Safety Managers.
 • Je zorgt ervoor dat alle beschreven activiteiten in de veiligheidsplannen zijn opgenomen. Hiervoor maak je gebruik van verschillende analysemethodes (FMECA, HAZOP, ...) en houd je rekening met Europese normen (CENELEC EN50126/ EN50128/ EN50129).
 • Voor elk project houd je een gevarenlogboek bij, daarnaast voer je veiligheidsstudies uit en rechtvaardig je deze aan onafhankelijke assessoren.
 • Je stelt een technische beschrijving op van de uitgevoerde veiligheidsacties en deze bundel je in een veiligheidsdossier, volgens de wettelijke bepalingen.
 • Bij elk project geef je feedback en stel je verbeteringen voor, die ook voor andere projecten van toepassing kunnen zijn.

RAMS – Safety Engineer

Jouw profiel

 • Je hebt een Masterdiploma in een technische richting (van burgerlijk of industrieel ingenieur, chemie, fysica,...).
 • Je hebt een eerste ervaring in een industriële omgeving als ingenieur.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Frans en je kan Engelstalige technische documenten begrijpen en opstellen.
 • Kennis van de normen CENELEC EN50126 / EN50128 / EN50129 is een troef.
 • Ervaring met methodes FMECA-, FTA-, PHA-, SHA- en IHA- en RAM-analyses is een troef. 
 • Op een positieve en motiverende manier communiceer je over veiligheid op een positieve en motiverende manier.
 • Je kan beoordelen in hoeverre een verantwoord risico kan genomen worden.
 • Door het leggen van duidelijke verbanden tussen situaties en structurele risico’s, formuleer je professionele adviezen die beslissingen tot op het hoogste niveau faciliteren.
 • Je komt tot een grondig begrip met betrekking tot oorzaak en gevolg van complexe problemen/ situaties.
 • Op regelmatige basis controleer je volgens de afgesproken indicatoren, de voortgang en resultaten van activiteiten waarin meerdere partijen betrokken zijn.

Ons aanbod

 • Kans om door te groeien naar een functie als Safety Manager.
 • Een sleutelpositie in een werkomgeving met toekomstperspectieven waar elk jaar op grote schaal wordt geïnvesteerd.
 • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Je wordt begeleid door onze medewerkers voor een optimale integratie
 • Infrabel biedt je stabiliteit met een goed evenwicht tussen werk en privé (glijdende werktijden, telewerk na 12 maanden, een reeks voordelen via Rail Facilities.
 • Je draagt bij tot de rol van Infrabel in de sociaaleconomische ontwikkeling van ons land.

Welke stappen doorloop je?

De werkomgeving

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten dienst van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet zorgen we voor een aangepaste infrastructuur.

Je werk binnen Infrabel voor de Directie Build in het Signalling Support team.

De Directie Build is in eerste instantie verantwoordelijk voor het uitwerken van capaciteitsoplossingen volgens de behoeften van de spoorwegoperatoren, vanaf de definitie tot de indienststelling. Build staat ook in voor moderniseringen en zorgt dat de infrastructuur aangepast is aan de behoeften van onze klanten.

De uitvoering van het Masterplan ETCS (European Train Control System), neemt een belangrijke plaats in binnen de dienst Signalling Projects. Dit plan bepaalt dat het volledige Belgische spoornetwerk tegen eind 2022 moet uitgerust zijn met ETCS. Als Safety Engineer werk je mee aan het ontwerp en de ontwikkeling van het ETCS-systeem en de Interlocking. Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren hebben we een Safety Engineer nodig om ons team te versterken.


Vragen over deze vacature?

Over de selectieprocedure
Jan De Bruyne
jan.debruyne [at] infrabel.be