Overslaan en naar de inhoud gaan
Clouds.

Infrabel en industriële klanten: een geslaagde samenwerking

Wat we doen voor industrieën?

Wil je jouw logistieke keten optimaliseren en duurzamer maken? Dan is het spoorvervoer jouw voorkeursoplossing! U kunt kiezen voor een toegewijde dienst te worden aangesloten op het net. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen transportroute te boeken.

Toegewijde dienst
Reserveer uw capaciteiten

Business corner

Als geregistreerde spoorwegonderneming kan je in dit portaal:
 

 • rijpaden online reserveren;
 • reglementen en administratieve documenten downloaden;
 • transportgegevens raadplegen;
 • facturen raadplegen.
Login Business Corner Vraag toegang tot Business Corner

Account managers

Het account management ontwikkelt een efficiënte en solide relatie met de klanten en bouwt een vertrouwensrelatie. Het is de belangrijkste gesprekspartner van de klant en zijn beste partner om samen logistieke oplossingen te ontwikkelen.
Het account management analyseert proactief de noden van de klanten, geeft waar nodig advies en uitleg over de procedures en waakt ervoor dat de gepaste oplossingen worden aangeboden. Het staat tevens in voor het bekendmaken van onze producten en diensten.

Neem contact op met onze Account managers

Netverklaring

Als spoorwegonderneming vind je in onze netwerkverklaring alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur.

Coördinatiemechanisme

Infrabel organiseert een coördinatiemechanisme ter waarborging van de coördinatie tussen de kandidaten, de FOD Mobiliteit en Vervoer en, wanneer het nodig blijkt, de andere belanghebbenden van de sector.

Your Connection

Bent u een industriële klant, een groepering van ondernemingen of een economisch samenwerkingsverband en wenst u aangesloten te zijn op het Belgische spoornet? Klik hier om de verschillende mogelijke configuraties van een spooraansluiting te bekijken.

Voor de aanleg en/of herstelling van een infrastructuur moeten er vaak dure investeringen gedaan worden zonder dat Infrabel echte zekerheid heeft met betrekking tot het intensieve en duurzame gebruik van deze infrastructuur door de aangeslotene. In eender welke configuratie wordt enkel de materiële kost van de vertakking door Infrabel gefinancierd, dit betekent de kosten van een eventuele wissel en van maximaal 18 meter spoor. De kost van de aanleg van de infrastructuren voor de vertakking, met name de mankracht en de specifieke aanpassingen die nodig zijn voor de aansluiting, is ten laste van de aangeslotene.

Hier vindt u meer informatie over de financiering van de werken.

Contactgegevens

Yourconnection@infrabel.be  

Your Tracks

Met Your Tracks stellen we een deel van de beschikbare spoorweginfrastructuur ter beschikking van privéondernemingen. Dat gebeurt aan een forfaitaire huurprijs. En het onderhoud van de verhuurde infrastructuur dan? Geen zorgen, dat nemen wij nog steeds voor onze rekening. Vertel ons meer over jouw noden en onze diensten stellen jou de meest geschikte oplossing voor.

Contactgegevens Accountmanagers

yourtracks@infrabel.be

Your TechnicalControl

Infrabel is belast met de technische keuring van het rollend materieel dat ingezet wordt op zijn spoorweginfrastructuur voor ritten buiten rijpad. Door de technische keuring verzekert Infrabel zich ervan dat het materieel:

 • beantwoordt aan de technische vereisten zoals voorzien door de wet;
 • in staat is de veiligheidsuitrustingen te lezen die zich op de voorziene reiswegen bevinden;
 • detecteerbaar is door de verschillende detectiemiddelen die zich op de voorziene reiswegen bevinden;
 • geen materiele schade of storingen kan veroorzaken aan de installaties.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

train.

Klant worden bij Infrabel

Voor je kan rijden op ons netwerk, moet je klant worden. Hiervoor zijn onder andere een veiligheidscertificaat en een spoorwegvergunning vereist. 

Your Moves

Een flexibel reservatiesysteem voor rijpaden: dat is Your Moves. Zo bieden we je als spoorwegonderneming de kans om zowel op lange als korte termijn uw capaciteitsaanvraag door te geven of aan te passen. Onze medewerkers bepalen de dienstregeling door uw specifieke behoeftes met de beschikbaarheid van het net overeen te stemmen.

Via de Business Corner krijg je toegang tot onze boekingsapplicatie, hiermee kan je aanvragen beheren en opvolgen en dit 24 op 24 en 7 dagen op 7. Alle gegevens over uw transporten zijn dus amper enkele kliks verwijderd.
 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

En moest verdere toelichting nodig zijn, helpen we je graag via “accountmanagement@infrabel.be”.

 

Your XXL

Buitengewone goederentransporten?

Dat wil zeggen:

 • Een lading die breder, hoger en/of lager is dan het Belgisch laadprofiel
 • Een lading die de toegelaten lastcategorie overschrijdt
 • Een lading die op meerdere wagens dient geladen te worden
 • Materieel dat niet gehomologeerd is voor ons net

Geen probleem, met Your XXL hebben we de geknipte oplossing al in huis. 

Praktisch

Om toelating te krijgen moet er eerst een aanvraag ingediend worden bij Bureau “Exceptional Transport” zodat zij een haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren. 
Dat doe je zo:

 1. Stel een aanvraag op op basis van bijlage A van fiche UIC 502. Deze fiche kan aangekocht worden op de website van UIC.  (Het veréénvoudigd formulier dat je hier kan vinden bevat NIET alle nodige info. Enkel fiche UIC 502 bevat alles om de correcte procedure te volgen!)
 2. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar yourxxl@infrabel.be

Gecombineerd vervoer

De intermodale laadeenheden (containers (niet-ISO), laadkisten, opleggers, …), gebruikt bij het gecombineerd vervoer, dienen een gele codificatieplaat (cf EN13044) te dragen wanneer ze de procedure voor een buitengewoon vervoer willen vermijden.

Het bureau “Exceptional Transport” is erkend voor de homologatie en goedkeuring van dergelijke laadeenheden (ILU). De aanvrager, ontvangt na de studie, een certificaat waarmee hij deze gele codificatieplaat kan aanbrengen op de ILU. Dit stelt de spoorwegonderneming in staat om op een veilige manier de juiste reisweg te bepalen.

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
10-30 I-TMS.144 (Exceptional transport)
Fonsnylaan 13, 1060 Brussel
yourxxl@infrabel.be

Your Power

We leveren elektrische energie aan alle spoorwegondernemingen die op ons netwerk rijden. Die energie bieden we zowel aan voor de aandrijving van locomotieven en motorwagens, als voor het comfort van de reizigerstreinen (verwarming, klimaatregeling, verlichting, enzovoort).

Met Your Power voorzien we jouw treinstellen van alle nodige elektrische energie via een goed beveiligd netwerk van onderstations en bovenleidingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het energiemeetsysteem? Bekijk dan zeker de website www.eress.eu.

Contactgegevens Energiebeheer

yourpower@infrabel.be

Capaciteitsovereenkomst

De capaciteitsovereenkomst bepaalt de respectievelijk rechten en plichten van elke partij, met name de modaliteiten met betrekking tot de aangeboden producten en de facturatie ervan.

Het capaciteitsovereenkomst is een essentiële voorwaarde voor de toekenning van de gevraagde capaciteit.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Gebruiksvergoeding

Als je gebruik maakt van de Belgische spoorweginfrastructuur, dan betaal je ons een heffing voor het gebruikte treinpad. Wij bepalen de tarieven en we factureren en innen de gebruiksvergoeding. De tariefbepaling gebeurt op basis van diverse parameters. Denk bijvoorbeeld aan het gewicht van de trein, de af te leggen afstand, de prioriteit van het transport, enzovoort.

De vier componenten van de gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding bestaat uit vier componenten:
 

 1. het treinpadrecht-lijn voor het gebruik van de doorgaande spoorlijnen;
 2. het treinpadrecht-installatie voor het gebruik van de perronsporen en sommige aankomst- en vertreksporen;
 3. het rangeerrecht voor het gebruik van de rangeerinstallaties;
 4. de administratiekosten voor de behandeling van de capaciteitsaanvragen.


Wil je meer informatie over de berekening van de gebruiksvergoeding? Die vind je terug in de Netverklaring.

Gebruiksheffing toepasbaar vanaf de dienstregeling 2021

Om aan de Europese eisen te voldoen zal de gebruiksheffing voor de spoorweginfrastructuur vanaf de dienstregeling 2021 volgens een nieuwe methodologie worden bepaald. De belangrijkste wijzigingen staan in bijgevoegd document.

Referenties

 • Richtlijn 2001/14/EG van 26/02/2001
 • KB van 12/03/2003 (art. 61 tot 65)
 • KB van 9/12/2004 over de uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het KB van 12/03/03 over de gebruiksvoorwaarden van de spoorweginfrastructuur (art. 19 tot 31)
 • Netverklaring

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Goederencorridors

Het nationaal en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Daarvoor moest de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie per spoor verbeteren. De Europese Unie legde daarom voorlopig negen internationale goederencorridors per spoor (RFC - Rail Freight Corridors) vast. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Het gevolg daarvan? Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor werd essentieel om ervoor te zorgen dat de goederen vlot doorstromen. En ineens ook een stimulus voor duurzame mobiliteit.

De Verordening 913/2010 legde voorlopig negen corridors vast, waarvan deze drie door België lopen:
 

 1. RFC Rhine-Alpine: Zeebrugge - Antwerpen / Amsterdam / Rotterdam – Duisburg – Bazel – Milaan – Genua. Meer info vind je op www.corridor-rhine-alpine.eu.
 2. RFC North Sea - Mediterranean: Londen / Duinkerke / Rijsel / Luik / Parijs / Amsterdam - Rotterdam – Zeebrugge / Antwerpen – Luxemburg – Metz – Dijon – Lyon / Bazel – Marseille. Meer info vind je op www.rfc-northsea-med.eu.
 3. RFC North Sea - Baltic: Wilhelmshaven / Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpen – Aken / Berlijn – Warschau – Terespol / Kaunas / Falkenberg – Praag /Wroclaw - Katowice. Meer info vind je op www.rfc-northsea-baltic.eu.


Spoorwegondernemingen met een vergunning en een veiligheidscertificaat kunnen capaciteit aanvragen op de corridors. Via een kleine omweg kunnen ook andere aanvragers zoals bevrachters of expediteurs dit doen. Zij moeten dan eerst een capaciteitsovereenkomst met ons afsluiten. Voor de eigenlijke transportactiviteit moet de aanvrager een uitvoerende spoorwegonderneming aanduiden.

Elke corridor heeft een loket, een zogenaamde Corridor One Stop Shop. Daar kunnen spoorwegondernemingen en aanvragers die geen spoorwegonderneming zijn, een aanvraag indienen voor internationale rijpaden op de corridors. Dat gebeurt via een IT-applicatie genaamd Path Coordination System (PCS). RailNetEurope (RNE), de service provider voor de corridororganisaties, ontwikkelde deze applicatie.

Contactgegevens toekenning van rijpaden

yourmoves@infrabel.be