Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene impact werven

Bij Infrabel zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud, de modernisering, de ontwikkeling en de uitbreiding van de Belgische spoorweginfrastructuur. Zoek je meer informatie over de dienstregelingen van de treinen en pendelbussen, dan ben je bij onze collega's van NMBS aan het juiste adres.

Dat hangt af van het type werf:

- Een vaste werf gaat gepaard met nacht- en weekendwerk, duurt lang en/of heeft een grote impact op het plaatselijk verkeer. Hiervan brengen we jou op de hoogte via een infobericht.
- Een mobiele werf duurt niet lang omdat de onderhoudswerken beperkt zijn. Gaat het om zulke werven van een aantal kilometer lang, dan is het niet altijd mogelijk om de buurtbewoners te verwittigen. De planning van die werken verandert heel regelmatig en is afhankelijk van hoe alles vlot.

We begrijpen je frustratie, maar tijdens de hele fase van de werken is de overweg een werfzone. Zowel overdag als 's nachts is die dus niet toegankelijk voor voetgangers en ander verkeer. Enkel zo garanderen we jouw veiligheid - onze hoogste prioriteit.

De overwegen zijn op dat moment een werfzone waarin we jou geen 100% veilige oversteek kunnen garanderen. De wegomlegging geldt dus inderdaad voor alle fietsers en voetgangers.

Een omleiding proberen we altijd zo uit te stippelen dat jij als buurtbewoner of weggebruiker er zo weinig mogelijk hinder door ervaart en je je toch veilig kan verplaatsen. Die wegomleggingen vragen wij aan waarna het lokale bestuur (de gemeente of politie) ze uitvoert.

Sommige werken kunnen enkel gebeuren wanneer er geen treinen rijden. Om de vertragingen voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken, plannen we deze werken vooral wanneer er weinig verkeer is. We kunnen zo de veiligheid van het werfpersoneel beter garanderen. Concreet betekent dit dat onze werknemers 's nachts of tijdens het weekend werken wanneer er minder treinen rijden. 

Benieuwd op welke momenten er langdurige nacht- en weekendwerken gepland zijn? Neem een kijkje op onze homepagina

Goed opgemerkt! We kiezen er inderdaad voor om onze verschillende werken zoveel mogelijk samen uit te voeren op één locatie. Die methode levert verschillende voordelen op: 
- We garanderen de veiligheid van onze werknemers ter plaatse omdat grote werken ons sneller toelaten om het spoor buiten dienst te stellen;
- Buurtbewoners en het spoorverkeer ondervinden globaal gezien zo kort mogelijk hinder;
- De operationele kosten verminderen doordat onze werken overdag in plaats van 's nachts gebeuren;

We begrijpen dat je soms mobiliteits- of geluidshinder ondervindt door onze werken. Daarom doen wij er alles aan om die tot een minimum te beperken. En op het einde van de rit is ons spoornet weer veiliger.

We doen onze uiterste best om de gevolgen tot een minimum te beperken. 

Bij sommige infrastructuurwerken (onderhoud van een overweg, vernieuwing van een brug, enzovoort) moeten we om duidelijke veiligheidsredenen een weg tijdelijk afsluiten. Dan voorzien we een plaatselijke omleiding zodat je je als buurtbewoner of weggebruiker in alle veiligheid en met zo weinig mogelijk hindernissen kan verplaatsen. Die wegomleggingen vragen wij aan waarna het lokale bestuur ze uitvoert.