Supply Chain, Logistiek & Aankopen

Een sterke logistieke keten en een nauwgezette planning zijn een absolute noodzaak bij het onderhoud, de vernieuwing en de uitbreiding van het spoornet. Onze Supply Chain experts en logistieke talenten zijn er om dit alles in goede banen te leiden. Onze aankopers waken erover dat de juiste materialen en diensten aangekocht worden. Word jij ook een van deze onmisbare schakels?

Word jij ook een van onze onmisbare schakels?

Onze aankopers definiëren de behoeften van de interne klant, inventariseren en prospecteren de markt van leveranciers en optimaliseren de aankoopprocessen. Procurement streeft naar een aankoopbeleid dat optimaal voorziet in de behoeften van de interne klant met respect voor de leveranciers en de juridische regelgeving. Supply Chain & Logistiek beheert en evalueert de volledige logistieke keten binnen Infrabel. De afdeling zet de werkingsprincipes uit en waakt over de toepassing binnen de verschillende diensten en Area’s. Een hele uitdaging binnen een onderneming van onze omvang, niet?

Onze jobs voor Supply Chain, Logistiek & Aankopen